Dersler İle İlgili Kaynaklar

Proje Yönetimi ve Geliştirme
          Ders İzlencesi (pdf)
          Temel Kavramlar (ppt)
          Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon (ppt)
          Proje Başlangıcı (ppt)
          Proje Planlama (ppt)
          Projenin Yürütülmesi ve Kapanış(ppt)

Öğretim Tasarımı Ders Notları (pdf)
          Ders İzlencesi (pdf)
          Öğretim Tasarımı Sürecine Giriş (ppt)
          Öğretim İhtiyacını Belirleme (ppt)
          Öğrenen Kişi ve Bağlam Analizi (ppt)
          Görev Analizi (ppt)
          Öğretim Hedefleri (ppt)
          Öğretimi Tasarlama: Sıralama (ppt)
          Öğretimi Tasarlama: Stratejiler (ppt)
          Öğretim Mesajı Tasarlamı (ppt)
          Öğretim Materyallerini Geliştirmek (ppt)
          Değerlendirmenin Boyutları (ppt)
          Değerlendirme Araçlarının Geliştirlmesi (ppt)
          Süreç ve Ürün Değerlendirmeleri (ppt)
          Öğreme Kuramı ve Öğretim Kuramı (ppt)
          Öğretim Tasarımcısının Görevi (ppt)
          Öğretim Uygulaması İçin Planlama (ppt)

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (pdf)

Bilgisayar Donanımı (pdf)

İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Ders Notları (pdf)

Bilgisayar Ağları ve İletişim Ders Notları (pdf)
          Bilgisayar Ağları Temel Kavramlar (ppt)
          OSI Modeli (ppt)
          Ağ Topolojileri (ppt)
          Ağ Cihazları (ppt)
          Ağ Kabloları (ppt) ve Cross Kablo (ppt)
          5-4-3 kuralı (ppt)
          IEEE 802 Standardı (ppt)
          TCP/IP Protokolü (ppt) ve Çalışma Yaprağı (doc)
          WAN (ppt)

Eğitim Teknolojisi İle İlgili Kaynaklar

Eğitim Paradigmaları (ppt)

Öğretme-Öğrenme Kuramları (pdf)
          Öğrenme-Öğretme Kuramları (ppt)
          Gagne Öğrenme Koşulları Modeli (ppt)
          Assure Modeli (ppt)
          Güdülenme ve ARCS Modeli (ppt)
          İşbirliğine Dayalı Öğrenme (ppt)
          Probleme Dayalı Öğrenme (ppt)

Öğretim tasarımı (ppt)

Bireysel Farklılık: Öğrenme Stili ve Stratejileri (ppt)

Proje temelli öğrenmede grup değerlendirme rubriği (pdf)
Proje temelli öğrenme değerlendirme formu (pdf)
Mikro öğretim (ppt) ve Değerlendirme formu (doc)

Uzaktan eğitim ve öğretim elemanları (pdf)