Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Gazi Üniversitesi 1999
Y. Lisans Bilgisayar Eğitimi Gazi Üniversitesi 2001
Doktora Eğitim Teknolojisi Ankara Üniversitesi 2005

Akademik Ünvanlar :

2017 Şubat - Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Prof.Dr.
2012 Mart-2017 Şubat Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Doç.Dr.
2008 Eylül - 2012 Mart Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Yard.Doç.Dr.
2007-2008 Ağustos Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Yard.Doç.Dr.
2003 - 2007 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Öğretim Görevlisi.
2000–2003 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Araştırma Görevlisi
1999 Bilgisayar Öğretmeni.
1998 Rostock Üniversitesi Mikroişlemciler Projesi ve Kullanışlılık Projesi Elemanı (IAESTE Yurtdışı stajyer değiştirme programı).

Uzmanlık Alanı :

Teknoloji Temelli/Destekli Öğrenme Ortamlarının Tasarımı – Bireysel farklılıklar ve öğrenme-öğretme kuramlarına göre
teknoloji temelli/destekli öğrenme ortamlarının tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi.

İlgi Alanları :

 1. Eğitim amaçlı hiper metin, hiper ortam ve çoklu ortamların tasarlanması ve geliştirilmesi,
 2. Hiper ortamlarda gezinme ve kaybolma,
 3. E-öğrenme'de bilişsel araçlar ve materyal tasarımı,
 4. Harmanlanmış öğrenme ortamları ve materyal tasarımı,
 5. Mobil öğrenme,
 6. Uzaktan eğitim,
 7. Öğretim tasarımı,
 8. Güdülenme, öğrenme stilleri ve stratejileri,
 9. BT'de Proje yönetimi,
 10. Ölçek geliştirme,
 11. Web sitesi tasarımı ve internet programlama,
 12. İçerik ve öğrenme yönetim sistemleri.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:
Yüksek Lisans Tezleri:
 1. Okka, A. (2019). Bilim Uygulamaları Dersinde STEM Alanları Temelinde Bir Öğretim Tasarımı Deneyimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü.
 2. Patan, B. (2016). Okul Öncesi Kodlama Öğretim Programının Geliştirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü.
 3. Kanbur, S. (2016). Organik Kimya Öğretiminde Ters-Yüz Sınıf Modelinin Uygulanması: Bir Eylem Araştırması,  Yayınlanmamış  Yüksek Lisans  Tezi,   Bahçeşehir  Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü.
 4. Ser, M.M. (2016). Web Destekli Felsefe Öğretiminde Lise Öğrencilerinin Kazanımları ve Görüşleri: Eylem Araştırması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü.
 5. Çakıt, İ. (2014). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Hentbol Temel Becerileri Gelişimine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 6. Yaşar, Ö.  (2013). Akıllı Telefonların   İnformal  Öğrenme  İçin  Kullanımının   İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 7. Varış, Z. (2008). İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Bilgi Teknolojileri Okuryazarlık Düzeyleri ve Bunları Kullanma Durumlarının Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 8. Demiralay, R. (2008). Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımları Açısından Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi ,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 9. Türk, Ö. (2008). Bilgisayar Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliliklerini Çalışma Ortamlarında Kullanabildiklerinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 

Yüksek Lisans Projeleri:

 1. Bozkurt, B. (2015). Agile Project Management Implementation for Information Technology Firms, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Öğretim İşletme İngilizce Tezsiz Program
 2. Yadigar, A. (2011). Fransa, Finlandiya ve Türkiye'de Eğitimin Finansmanı. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Programı.
 3. Şahin, E. (2011). A.S.Neill'in Özgürlükçü Eğitim Üzerine Görüşleri: Summerhill Okulu Üzerinden Bir Değerlendirme. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Programı.
 4. Güney, H.Y. (2011). Fransa, İngiltere ve Türkiye'de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Programı.
 5. Ülgan, S. (2010). Türkiye ile İngiltere Eğitim Sistemlerinin Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Açısından Karşılaştırılması. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Programı.
 6. İçeli, N. (2010). Veri Madenciliğinde Sınıflandırma Yöntemleri Uygulaması. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı.
 7. Yelen, Ş. (2010). IPv6 'da QOS (Quality of Service). Ahmet Yesevi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı.
 8. Çiçeklitaş, B.O. (2010). Yapay Sinir Ağlarıyla Öğrenme. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı.

 

Doktora Tezleri:

 1. Ergül Boy, I. (Süreçte). Effective Integration of Technology at K12 Schools: A roadmap to successful In-Service Training, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 2. Yıldırım, K. (2018). Araştırmacı Öğretmen Kimliğinin Modeli: Bir Kuram Oluşturma Araştırması, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 3. Elverici, S. (2017). Yabancı Dil Öğretiminde Sosyal Medya Kullanımının Sosyal Buradalık ve Öğrenci Memnuniyetine Etkisi, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

İdari görevler

 1. Rektör, Bahçeşehir Üniversitesi, 23 Temmuz 2019-.
 2. Dekan, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi, 8 Mart 2017- 22 Temmuz 2019
 3. YEGAM Başkanı, 9 Şubat 2018-.
 4. BUEK İcra Kurulu Üyeliği, Ağustos 2018-.
 5. Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Ocak 2019-.
 6. Enstitü Müdür Yardımcısı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi, Haziran 2014-Ekim 2018.
 7. Dekan Yardımcısı, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Ekim 2012-Aralık 2013 ve Eylül 2014 – Mart 2017.
 8. Bölüm Başkanı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bahçeşehir Üniversitesi, Eylül 2010- Haziran2017.
 9. METGEM (Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi) Yönetim Kurulu Üyeliği, Bahçeşehir Üniversitesi, Mayıs 2013-.
 10. ÖGAM (Öğretmen Yetiştirme Geliştirme ve Araştırma Merkezi) Yönetim Kurulu Üyeliği, Bahçeşehir Üniversitesi, Aralık 2012-.
 11. Enstitü Kurul Üyeliği, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ekim 2012.
 12. Okulda Üniversite Komisyon Üyeliği, Bahçeşehir Üniversitesi, Temmuz 2012, -.
 13. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Mayıs 2012-.
 14. Fakülte Kurulu Üyeliği, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Mayıs 2012-.
 15. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Ekim 2010-Aralık 2011.
 16. Fakülte Kurulu Üyeliği, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Ekim 2010-Aralık 2011.
 17. E-MBA Koordinatörü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi, Ocak-Temmuz 2011.
 18. Yardımcı Doçent Temsilcisi, Fakülte Kurulu, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Mart 2009-Ekim 2010.
 19. Komisyon Üyesi, Bölüm Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme, Gazi Üniversitesi, 2006-2008.
 20. Üye, Gazi Eğitim Fakültesi Bilişim Grubu, 2005-2008.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 1. TUSIAD Eğitim Çalışma Grubu Üyesi, (2016-)
 2. Geleceğin Eğitimi Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, (2016-)
 3. Türkiye Bilişim Derneği, Üye
 4. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Derneği, Kurucu Üye (2002-) ve Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi Uluslararası İlişkiler Sorumlusu (2002-2008)

Ödüller

 1. BAU Toplumsal Fayda Ödülü, BAU Bilime Saygı Ödülleri, 2018.
 2. Yılın Başarılı Kadın Eğitimcisi Ödülü, Teknolojinin Kadın Liderleri, KAGİDER & Microsoft, 2016
 3. Bahçeşehir Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü, 2008-
 4. TUBITAK Yayın Teşvik Ödülü, 2009.
 5. DAAD Bursu ile IAESTE Yurtdışı stajı: Almanya, Rostock Üniversitesi, Mikroişlemciler Projesi ve Kullanışlılık Projesi Elemanı olarak, 1998 yaz dönemi.

Akademik Görevler

 1. Akreditasyon Değerlendiricisi, Açık ve Uzaktan Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (AUDAK), 6 Temmuz 2019-.
 2. Çalışma Grubu Üyesi, TUSİAD Eğitim Çalışma Grubu, 2017-, İstanbul.
 3. Çalıştay Grubu Üyesi, YÖK Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakülteleri Lisans Programlarını Geliştirme ve Güncelleme Çalıştayı, 17-18 Mart 2017, Ankara.
 4. Komisyon Üyesi, MEB BT ve Yazılım Öğretim Programının Güncellenmesi, 2015-2016.
 5. Organizasyon Komitesi Üyesi, International Conference on NevvTrends in Education, 13-15 Ağustos 2014, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
 6. Yerel Organize  Komitesi  Üyesi,  European  Conference on  Educational  Research  (ECER 2013), 09-13 Eylül, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
 7. Yönetim Kurulu  Üyesi, Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri ve Disiplinlerarası Eğitim Çalıştayı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 22-23 Ekim 2016.
 8. TUBITAK ARDEB 1002 Proje Danışmanı, 2016-2017.
 9. Ödül Jürisi Üyesi, KoduKup 2016 Yarışması, İstanbul, Eylül 2016.
 10. Bölüm Editörlüğü  ve   Hakem,   Uluslarası   İnsanbilimleri   Dergisi,   Bilgisayar ve  Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2008 -.
 11. Yardımcı Editör, VVorld Journal of Educational Technology, 2009-2012.
 12. Editör Kurulu Üyeliği, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, 2010-.
 13. Panelist, TÜBİTAK   SOBAG   Bilimsel   ve   Teknolojik   Araştırma   Projelerini   Destekleme Programı, 2011 -.
 14. Bilim Kurulu Üyesi, Fatih Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 2016.
 15. Akademik Danışma Kurulu Üyesi, TOFAŞ Akademi, 2015.
 16. Hakem, Journal of Computing in Higher Education, 2012 -.
 17. Hakem, Eğitim ve Bilim, 2012-.
 18. Hakem, Asia Pacific Education Revievv, 2010 -.
 19. Hakem, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2010 -.
 20. Hakem, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2010 -.
 21. Hakem, International Journal Of Computer Science Education İn School, Ekim 2016.
 22. Hakem, British Journal of Education, Society & Behavioural Science, Mayıs 2014.
 23. Hakem, Contemporary Educational Technology, Kasım 2011, Mayıs 2014.
 24. Hakem, Mevlana International Journal of Education (MIJE), Haziran 2013.
 25. Hakem, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Mart 2013, Şubat 2014.
 26. Hakem, Journal of Applied Research in Education, Şubat 2014.
 27. Hakem, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), Şubat, Temmuz 2013, Mayıs 2014.
 28. Hakem, Educational Research and Revievvs, Kasım 2012.
 29. Hakem, African Journal of Business Management, Eylül 2012, Mart 2013.
 30. Hakem, Scientific Research and Essays, Ağustos, Ekim 2012.
 31. Hakem, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Temmuz 2012
 32. Hakem, International Journal of Psychology, Mart 2011.
 33. Hakem, Bilişim Teknolojileri Dergisi, Mart 2011.
 34. Hakem, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Mayıs 2010.
 35. Hakem, Journal of Educational Administration and Policy Studies, Şubat 2010 ve Ocak 2011
 36. Hakem, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009-2011.
 37. Hakem, Cypriot Journal of Educational Sciences, 2009 -.
 38. Hakem, International Electronic Journal of Elementary Education, Aralık 2008.
 39. Hakem, Milli Eğitim Dergisi, 2008

Projeler

 1. Koordinatör, Up to Youth Promoting Future Digital Social Entrepreneurs, Erasmus+ KA2, No: 2018-1-TR01-KA205-057895, 2018-.
 2. Koordinatör Yardımcısı, Suriyeli Mültecilerin Eğitim, Sosyoekonomik Kazanımlarının Arttırılması Yoluyla Toplumsal Entegrasyonlarının Geliştirilmesi, Geleceğin Eğitimi Derneği, Dünya Bankası, No: 7180025, 2016-2017.
 3. Koordinatör Yardımcısı, Suriyeli Mültecilerin Eğitim Süreçlerine Entegrasyonu, Erasmus+ KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Geleceğin Eğitimi Derneği, Proje No: 2016-1-TR01-KA104-033523, 01.09.2016-31.08.2017.
 4. Yönetici, Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul için Kodlama & Robotik Öğretim Programının Geliştirilmesi, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, 2013-2017.
 5. Danışman, Kişiselleştirilmiş Akıllı e-Öğrenim Destek ve Rehberlik Sistemi, TÜBİTAK 1507: KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, Proje No: 7141319, Kasım 2014-Nisan 2016.
 6. Danışman, Çevrimiçi Uyarlanabilir Ölçme ve Değerlendirme Sistemi, TÜBİTAK 1507: KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, Proje No: 7150968, 01.07.2015-31.12.2016.
 7. Eğitmen, Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları III Projesi, TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim, Proje No: 113B254, Temmuz 2015.
 8. Yönetici, Bahçeşehir Sanal Eğitim Adası, Bahçeşehir Üniversitesi, Mart-Temmuz 2011,
 9. Araştırmacı, Bilim ve Sevgi Köprüsü: Bahçeşehir Üniversitesi ve BJK Koleji'nden Batman'a. TUBİTAK, Proje No: 111B187, Mayıs 2011 – Ocak 2012.
 10. Araştırmacı, Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği'nin 12–18 Yaş Türkiye Norm Çalışması, TUBİTAK, 104K097, 2005–2007.
 11. Danışman, BT Uzmanı, Temel Eğitim Projesi II. Fazı, BT Entegrasyonu Temel Araştırması, MEB, Proje No: BEP2/01-CQ, 2006.
 12. Araştırmacı, Haydi Kızlar Okula! Kız Çocuklarının Okullaşmasına Destek Kampanyası Projesi Değerlendirme Araştırması, UNICEF, 2005-2006.

Sürekli Eğitim Seminerleri

 1. Dijital Çağda Ebeveynlik, İyi Anne Baba Okulu, 2016, İzmir Karşıyaka ve Ankara Yenimahalle Belediyeleri ve Uğur Okulları.
 2. Öğretim Sürecini Planlama ve Hazırlama, Üniversitede Etkili Öğretim Semineri, 16 Eylül ve 1 Ekim 2015, Turgut Özal Üniversitesi
 3. Eğitim Teknolojileri, Uğur Mentör Sertifika Eğitim Programı, 28-29 Mayıs 2015, BAU.
 4. Yurtlarda BT ve Online İşbirliği Araçları ve Güvenlik, Baba Beni Okula Gönder kapsamında YIBO Yurt Yöneticileri Semineri, 21 Kasım 2011, İstanbul
 5. Okul Öncesi Eğitimde 21.yy Becerileri, Akatlar Anaokulu Öğretmenleri, 3 Eylül 2015.
 6. Etkileşimli Tahta ve Dijital Pedagoji, Bahçeşehir Florya Koleji Öğretmenleri, 22,29 Nisan, 6 Mayıs 2013.
 7. Etkili Öğretim Semineri, Bahçeşehir Üniversitesi Yardımcı Doçent Düzeyinde Öğretim Üyeleri, 1-4 Şubat 2011, Istanbul.
 8. Aktif Öğretim Yöntemleri, Ankara MEB Sarar, Anıttepe, Namık Kemal ve Ulubatlı İlköğretim Okulları Öğretmenlerine, 23-25 Haziran 2008, Ankara.
 9. Yapılandırmacı Öğretim Yöntemleri, MEB, Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, 27-31 Ağustos 2007, Yalova.
 10. Yetişkin Eğitimi ve Öğretim Tasarımı, Sürekli Eğiticilerin Eğitimi, TUBİTAK BİTAV ve TÜRMOB TESMER, Antalya, Şubat 2007.
 11. Web Tasarımı, BELTEK, Ankara, Gazi Üniversitesi, 2006.
 12. Bilgisayar İşletmenliği, BELTEK, Ankara, Gazi Üniversitesi, 2005–2006.
 13. GEF Öğretim Üyeleri Bilgisayar Okuryazarlık Eğitimi, Ankara, Gazi Eğitim Fakültesi, 2004.
 14. GEF Öğretim Üyeleri Bilgisayar Okuryazarlık Eğitimi, Ankara, Gazi Eğitim Fakültesi, 2002.
 15. Bilgisayar Ağlarının Yönetimi, Formatör Öğretmen Yetiştirme, MEB Hizmetiçi Eğitim, Ankara, Gazi Üniversitesi, 2000.
 16. Bilgisayar Ağlarının Yönetimi, Formatör Öğretmen Yetiştirme, MEB Hizmetiçi Eğitim, Ankara, TUBİTAK BİTAV, 2002.

Paneller:

 1. Çağrılı Konuşmacı, Eğitim Teknolojisinde Mitler ve Gerçekler, English Language Teachers Development Conference, 12 Nisan 2018, İzmir.
 2. Çağrılı Konuşmacı, Eğitim Teknolojisinde Etkili ve Verimli Kullanımı, Tarsus SEV 4. Geleneksel Eğitim Sempozyumu, 25 Şubat 2017, Tarsus.
 3. Çalıştay Yürütme Kurulu Üyesi ve Açılış Sunumu, Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri ve Disiplinlerarası Eğitim Çalıştayı 2: Program Yazma Süreci, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 22-24 Şubat 2017.
 4. Çalıştay Sunumu, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenleri için Bilişimsel Düşünme, Eğitimde Dönüşüm Konferansı, 10 Aralık 2016, MEF Üniversitesi İstanbul
 5. Çalışma Grubu Moderatörü, Suriyeli Misafirlerimizin Türkçe Öğretimleri, Yasal Hakları ve Psikolojik Yönden Desteklenmelerine Yönelik  Neler Yapılabilir?, Suriye'li  Misafirlerimiz Meslek Sahibi Oluyor Çalıştayı, 5 Aralık 2016, Gaziantep.
 6. Çağrılı Konuşmacı, Eğitim Teknolojisinde Mitler ve Gerçekler, VII. eTwinning Ulusal Konferansı, 01-03 Aralık 2016, Belek, Antalya.
 7. Panelist, Sığınmacı Yetişkinler ve Eğitim İhtiyaçları: Ulusal Ajans Projeleriyle Yeni Fırsatlar Paneli, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Erasmus+ Programı İzleme Toplantısı, 17 Kasım 2016, Hatay.
 8. Panelist ve Moderatör, Bilgisayar Bilimleri  Eğitimi, Teknoloji ve  Eğitim  Fuarı,  İstanbul Kongre Merkezi, 13 Kasım 2016.
 9. Panelist, Bilişim ile Eğitimde Zorunlu Dönüşüm: Neden ve Nasıl?, Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 4 Kasım 2016, MEB, Ankara.
 10. Panelist, Rol Model Oturumu, Genç Kadın Liderleri Projesi, Kadiger, Çorlu, 26 Ekim 2016.
 11. Kodlama, Robotik ve Oyun Tasarımı ile Disiplinlerarası Öğretim Uygulamaları Sunumu ve Sosyal Bilimler   ile   Bilgisayar   Bilimleri   İlişkisi   Çalışma   Grubu   Moderatörü,   Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri ve Disiplinlerarası Eğitim Çalıştayı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 22-23 Ekim 2016.
 12. Davetli Konuşmacı, Öğrenme, Başarı ve Gelecek, 2016, Uğur Okulları Antalya, İstanbul ve Yalova Veli Seminerleri.
 13. Panelist, Dijital Vatandaşlık ve Siber Zorbalık, Okul Ruh Sağlığı Sempozyumu, 25 Mart 2016, Bahçeşehir Üniversitesi
 14. Davetli Konuşmacı, Kodlama: Nasıl ve Ne ile?, Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 14 Mart 2016, İstanbul
 15. Panelist, Kodluyoruz ama Neden? Fatih Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Kasım 2015.
 16. Okullarda Bilişim Güvenliği, CSG Güvenli Okul Projesi: Okul, Öğrenci ve Kampus Güvenliği Çalıştayı, 17 Eylül 2015, BAU.
 17. Okul Öncesinde   Bilişimsel   Düşünme:   Kodlama,  Animasyon  ve  Oyun  Tasarımı  Atölye Çalışması, Hale Güneş ve Yavuz Samur ile, 2nd International Conference on New Trends in Education, 29-30 Mayıs 2015, Bahçeşehir Üniversitesi.
 18. Davetli Konuşmacı, Proje Yönetimi ve Tasarım Odaklı Düşünme Becerileri Eğitimi Uzman Oturumu, Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 18-19 Nisan 2015, İstanbul
 19. Davetli Konuşmacı, Kodlama ve Oyun Tasarımı, Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 14 Mart 2015, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
 20. Davetli Konuşmacı, Kişiye Özgü Öğretim ve Dijital Eğitim, Eğitimle Dünyayı Değiştirmek Elinizde Konferansı, 21 Şubat 2015, İzmir Bahçeşehir Koleji.
 21. Davetli Konuşmacı, 21.yy Becerileri ve Öğrenme, 21.yy Becerileri Konferansları, 15 Mart ve 12 Nisan 2014, Bursa ve İzmir Bahçeşehir Kolejleri.
 22. Panelist, BAU    BÖTE    Uygulamaları:    Disiplinlerarası,    İş    Deneyimi    ve    Uluslararası Uygulamalar,   Öğretim   Teknolojileri   Alanında   Gelişmeler,   Beklentiler  ve   Uygulamalar Paneli, 18 Nisan 2014, Fatih Üniversitesi, İstanbul
 23. Konuşmacı,  BÖTE'de Okulda  Üniversite Staj  Uygulamaları,  I.  Ulusal Okulda  Üniversite Sempozyumu, 8 Nisan 2014, BAU EBF, Halkalı, İstanbul.
 24. Panelist, Bölüm Başkanları Paneli, V.Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı, 20 Mayıs 2011, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 25. Panelist, Akademik Panel, II. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı, 16 Mayıs 2008, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 26. Davetli Konuşmacı, Öğrenci ve Öğretim Elemanları Gözüyle Uzaktan Eğitim, İnternet Teknolojileri ile Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 2 Mayıs 2008, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 27. Panelist, BÖTE Öğretim Üyeleri Paneli, I. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı, 10 Mayıs 2007, Ege Üniversitesi, İzmir.
 28. Panelist, Temel Eğitim Projesi II. Fazı: BT Entegrasyonu Temel Araştırması, Bilgisayar Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu Paneli, 2 Mayıs 2007, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankırı.