Yayınlar

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Özgür Ö., Vatanarttıran, S. & Karadeniz, Ş. (2019). Grade Effects on Teacher Ratings of ADHD Symptoms Among Primary School Students. Scandinavian Journal of Psychology, DOI: 10.1111/sjop.12540
 2. Özgür Ö., Vatanarttıran, S. & Karadeniz, Ş. (2018). Relationships between teacher-reported ADHD symptom profiles and academic achievement domains in a nonreferred convenience sample of first-to fourth-grade students, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, DOI: 10.1080/24750573.2018.1457488
 3. Karadeniz, Ş., Hacıfazlıoğlu, Ö. (2013). School administrators turning dystopias into utopias: Technology stories from low socio-economic schools. Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 28(1), 211-222.
 4. Varış, Z. & Karadeniz, Ş. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin BT Okuryazarlıkları ve BT'yi Öğretim ve Mesleki Gelişim Amaçlı Kullanmaları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Eğitim ve Bilim [Education and Science], 37(166), 52-67.
 5. Demiralay, R. & Karadeniz, Ş. (2010). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 10(2), 819-851.
 6. Karadeniz, Ş. (2009). The Impacts of Paper, Web and Mobile Based Assessment on Students' Achievement and Perceptions. Scientific Research and Essays, 4(10), 984-991.
 7. Karadeniz, Ş. Büyüköztürk, Ş. Akgün, Ö. E., Kılıç Çakmak E. ve Demirel F. (2008). The Turkish Adaptation Study of Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) for 12–18 Year Old Children: Results of Confirmatory Factor Analysis, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(4), 108-118.

2 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Ergün Elverici, S. & Karadeniz, Ş. (2018). The effects of social media on social presence in teaching a foreign language. Journal of International Lingual Social and Educational Studies (JILSES), 4(2), 174-185.
 2. Vatanartıran, S. & Karadeniz, Ş. (2015). A Needs Analysis for Technology Integration Plan: Challenges and Needs of Teachers. Contemporary Educational Technology, 6(3), 206-220.
 3. Karadeniz, Ş. & Vatanartıran, S. (2013). Adaptation of a TPACK survey to Turkish for secondary school teachers. International Journal of Human Sciences, 10(2), 34-47.
 4. Garipağaoğlu, B.Ç., Vatanartıran, S. & Karadeniz, Ş. (2013). Technology in the Marketing Activities of Schools as an Example to Institutional Isomorphism. World Journal on Educational Technology, 5(2), 310-323.
 5. Karadeniz Ş. (2012). School Administrators, ICT Coordinators and Teachers' Metaphorical Conceptualizations of Technology, Education, 2(5), 101-111.
 6. Deryakulu, D., Büyüköztürk, Ş., Karadeniz, Ş., & Olkun, S. (2009). Satisfying and Frustrating Aspects of ICT Teaching: A Comparison Based on Self-Efficacy. International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences, 1(1), 39-42.
 7. Karadeniz, Ş. (2008). Flexible Learning: A New Tendency in Distance Learning. Asian Journal of Information Technology, 7 (11), 475-483.
 8. Demiralay, R. ve Karadeniz, Ş. (2008). İlköğretimde Yaşam Boyu Öğrenme İçin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesi. Cypriot Journal of Educational Sciences, 6, 89-108.
 9. Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Büyüköztürk, Ş. ve Demirel F. (2008). İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Ders ve Sınıf Düzeylerine Göre Öğrenme Stratejileri ve Güdülenme Düzeylerinin Belirlenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1).
 10. Yalın, H. İ., Karadeniz, Ş. ve Şahin, S. (2007). Barriers to ICT Integration into Elementary Schools in Turkey. Journal of Applied Sciences,7 (24), 4036-4039.
 11. Karadeniz, Ş. (2004). Bilişsel Esneklik Hiper Metinleri ve Hiper Ortamları. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (2).

3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Samur, Y. Garipağaoğlu, B.Ç. & Karadeniz, Ş. (2015). Student Perceptions on Tablet Computer Use, 1st International Congress on Digital Life Environments (DLE 2015), 1p., 4-6 May 2015, Istanbul University.
 2. Karadeniz, Ş., Samur, Y. & Özden, M.Y. (2014). Playing with Algorithms to Learn Programming: A Case Study on 5 Years Old Children. Proceedings of 9th International Conference on Information Technology and Applications (ICITA 2014), 3p., 1-4 July 2014, Sydney. [http://www.icita.org/2014/papers/tr-Karadeniz.pdf]
 3. Karadeniz, Ş. & Vatanartıran, S. (2014). Exploring challenges and needs of K-12 teachers in using technology. Proceedings of 9th International Conference on Information Technology and Applications (ICITA 2014), 3p., 1-4 July 2014, Sydney. [http://www.icita.org/2014/ papers/tr-Karadeniz1.pdf]
 4. Karadeniz, Ş., Patan, B. & Cevahir, P.N. (2014). BTMSM çerçevesinde algoritmik düşünme becerilerini geliştirilmesi: Okul öncesinde örnek bir çalışma. ERPA International Congress on Education, Book of Abstracts (p.42), 6-8 Haziran 2014.
 5. Karadeniz, Ş. & Vatanartıran, S. (2014). An Investigation of Technological, Pedagogical and Content Knowledge of High School Teachers. Ist Eurasian Educational Research Congress (EJER 2014), Book of Abstracts (p.34-35), 24-26 April 2014, Istanbul University, Istanbul.
 6. Karadeniz, Ş., Samur, Y. & Özden, M.Y.(2014). Fostering Algorithmic Thinking through Gamified Activities in Kindergarten. INTET 2014: International Conference on New Trends in Educational Technology, Book of Abstracts (p.25-26), 14-15 April 2014, Eastern Mediterranean University, Cyprus.
 7. Karadeniz, Ş. & Vatanartıran, S. (2013). Developing Elementary School Teachers' Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. European Conference on Educational Research (ECER 2013), 09-13 September, Bahçeşehir University, İstanbul.
 8. Karadeniz, Ş., Keşli Dollar, Y. & Tekiner Tolu, A. (2013). Instructors' Perceptions of Research through Metaphors. In Chova, L.G. et al. (Eds.), Proceedings of EDULEARN13: 5th International Conference on Education and New Learning Technologies (p.3606), 1st-3rd July 2013, Barcelona, Spain.
 9. Karadeniz, Ş. & Vatanartıran, S. (2013). Examining Secondary School Teachers' Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. ITTES 2013: 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Book of Abstracts (p.175), 26-28 June, Karadeniz Technical University, Trabzon.
 10. Garipağaoğlu, B.Ç., Vatanartıran, S. & Karadeniz, Ş. (2013). Use of Technology as a Marketing Tool in Schools: A Case Study. In R. McBride & M. Searson (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2013 (pp. 3886-3891). Chesapeake, VA: AACE.
 11. Karadeniz, Ş. & Hacıfazlıoğlu, Ö. (2012). School Administrators Turning Dystopia into Utopias: Stories about ICT Integration. ICELW - The International Conference on E-Learning in the Workplace, June 13-15, 2012, Columbia University, New York, https://www.icelw.org/program/program_2012.html.
 12. Dalgıç, G., Karadeniz, Ş. & Onat, E.C. (2011). Towards a New Understanding of University through Metaphors. GEC2011-New Trends on Global Education Conference, 23-25 November 2011, Cyprus.
 13. Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş. & Dalgıç, G. (2011). A First Time Journey into Teaching: Hearing the Voices of Student Teachers Through Reflective Journal. ISATT 2011: 15th Biennial of the International Study Association on Teachers and Teaching, Book of Abstracts (p.216), 05-08 July, University of Minho, Braga, Portugal.
 14. Karadeniz, Ş. (2011). Öğrencilerin Harmanlanmış Öğrenmede Memnuniyetlerine İlişkin Ölçeğin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 3. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Özetler Kitabı (ss. 46), 4-7 Mayıs 2011, Kıbrıs.
 15. Karadeniz, Ş. (2011). Effects of Gender and Test Anxiety on Student Achievement in Mobile Based Assessment. World Conference on Educational Sciences (WCES-2011), 2-6 February 2011, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15 (pp.3173-3178), Bahçeşehir University, Istanbul.
 16. Karadeniz, Ş. (2010). Experiences of Computer Engineering Students and the Distance Instructor on a Virtual Classroom in Distance Education. 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering, Proceedings Abstract (p.14), 3-5 June 2010, Gediz University, Izmir.
 17. Varış, Z. & Karadeniz, Ş. (2010). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgi Teknolojileri Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Bildiriler Kitabı (ss.182-191), 16–18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 18. Çakır, H., Karadeniz, Ş., Uluyol, Ç. & Delialioğlu, Ö. (2010). A Comparison of Student Engagement Between a Blended Learning and a Traditional Learning Course in Higher Education. 10th International Educational Technology Conference (IETC2010) Proceedings Book (Volume I) (pp.9-11), 26-28 April 2010. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 19. Yaşar, Ö., Karadeniz, Ş. & Uzunboylu, H. (2010). Öğretmen Adaylarının Proje Bloglarına İlişkin Görüşleri. 10th International Educational Technology Conference (IETC2010) Proceedings Book (Volume II) (ss.1108-1111), 26-28 April 2010. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 20. Karadeniz, Ş. (2010). An Action Research on Empowering Pre-Service Teachers' Information Literacy Skills through Big6 Model and Project Based Learning. GUIDE International Workshop 2010: New Challenges for E-Learning in Cultural, Scientific and Socio-Economic Development (9p), 18-19 March 2010, Università degli Studi "Guglielmo Marconi", Rome.
 21. Cakir, H., Karadeniz, Ş. & Uluyol, C. (2009). Student Engagement Experiences in a Problem-Based Course with Blended Learning Environment. In T. Bastiaens et al. (Eds.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2009 (pp. 2415-2419). Chesapeake, VA: AACE.
 22. Demiralay, R., Başarmak, U. ve Karadeniz, Ş. (2009). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının, Bilgisayar Yaşantıları Açısından Değerlendirilmesi, 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 7-9 Ekim 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 23. Karadeniz, Ş. (2009). Integrating Big6 Information Literacy Skills in Project Based Learning: A Case Study in Higher Education. 3rd International Conference on Key Competencies-Skills for Life (p.8), 22-24 June 2009. Learning Forum London, City University, London.
 24. Demiralay, R. ve Karadeniz, Ş. (2009). İlköğretim Öğretmen Adaylarının BİT Kullanımlarının, Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algılarına Etkilerinin İncelenmesi, Proceedings of IETC2009: 9th International Educational Technology Conference (ss. 469-476), 6-8 Mayıs 2009. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 25. Karadeniz, Ş. (2009). Flexible Design for the Future of Distance Learning. WCES-2009: World Conference on Educational Sciences, 4-7 February 2009, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1 (1), 358-363, Near East University, Nicosia, Cyprus,
 26. Deryakulu, D., Büyüköztürk, Ş., Karadeniz, Ş., & Olkun, S. (2008). Satisfying and Frustrating Aspects of ICT Teaching: A Comparison Based on Self-Efficacy. Proceedings of International Conference on Communication and Information Technology in Education (CITE), 17-19 December 2008, World Academy of Science, Engineering and Technology [WASET], Vol 36, p.2070-3740, Bangkok, Thailand.
 27. Uluyol, Ç. ve Karadeniz, Ş. (2008). Harmanlanmış öğrenme ortamlarında proje temelli öğrenmeye ilişkin öğrenci görüşleri. 8th International Educational Technology Conference (IETC2008), (pp. 257-262), 6-9 Mayıs 2008. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 28. Karadeniz, Ş. ve Uluyol, Ç. (2008). Proje temelli öğrenmede performans değerlendirme üzerine bir uygulama. 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Özetler Kitabı (ss.16), 16-18 Nisan 2008. Ege Üniversitesi, İzmir.
 29. Yiğit, D., Demiralay, R. ve Karadeniz, Ş. (2008). Proje Temelli Öğrenme İle Bilgi Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Uygulama. 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Özetler Kitabı (ss.66), 16-18 Nisan 2008. Ege Üniversitesi, İzmir.
 30. Karadeniz, Ş. ve Oran, M. K. (2008). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Farklı Quiz Sistemleri Üzerine Öğrenci Görüşleri. Proceedings of 2nd International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2008: E-learning (Eds. S. Gülseçen & Z. Ayvaz Reis) (pp. 567-576), 27-29 Mart 2008. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 31. Demiralay, R. ve Karadeniz, Ş. (2008). İlköğretim Öğrencilerine Bilgi Okuryazarlığı Becerisinin Kazandırılması: B6 Modeli, Poster Sunumu, In S. Gülseçen & Z. Ayvaz Reis (Eds.), Proceedings of 2nd International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2008: E-learning (pp. 21-29), 27-29 Mart 2008. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 32. Karadeniz, Ş., Karataş, S. ve Şahin, S. (2007). Özel Öğretim Yöntemleri I' ve 'İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları' Derslerinin Çözüm Ortaklığı. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (pp.1293-1301), 16-18 Mayıs 2007, Çanakkale.
 33. Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Kılıç, E. & Demirel, F. (2007). The Turkish Adaptation Study of Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) for 12–18 Year Old Children, INTED 2007 International Technology, Education and Development Conference, 7-9 March 2007, Valencia, Spain.

4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Reimers, F. M. (2019). Dünyayı iyileştirmeleri için öğrencileri altmış ders ile güçlendirmek (Ş. Karadeniz, Çev.) İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.
 2. Schleicher, A. (2019). Dünya okulu 21.yüzyılın okul sistemi nasıl kurgulanmalı (Ş. Karadeniz, Çev.) İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.
 3. Hacıfazlıoğlu, Ö. & Karadeniz, Ş. (2012). Survival of The Fittest: Stories of Online Distance Education Administrators in Higher Education. Advancement in Online Education: International Perspectives and Practices (Edt: Qiuyun Lin), (pp. 57-73), Nova Publishing: New York.
 4. Yaşar, Ö. & Karadeniz, Ş. (2011). The Power of Social Media in Informal Learning. Education in a Technological World: Communicating Current and Emerging Research and Technological Efforts (Ed: A. Méndez-Vilas), (pp. 531-538), Formatex Research Center: Spain.
 5. Karadeniz, Ş. (2011). A Virtual Class Example in Support of Collaborative Distance Learning. Distance Education (Edt: Claudia F. MacTeer), (pp. 185-197), Nova Publishing: New York.

5 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Karadeniz, Ş. & Vatanartıran, S. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi. İlköğretim Online [Elementary Education Online], 14(2), 1017-1028.
 2. Vatanartıran, S., Dalgıç, G. & Karadeniz, Ş. (2014). Öğrencilerin Yabancı Dil Başarısını Açıklayan Etmenler, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(3), 01-18.
 3. Karadeniz, Ş. (2012). Harmanlanmış öğrenmeye ilişkin öğrenci memnuniyeti ölçeğinin geliştirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (E-Sosder), 11(40), 161-172.
 4. Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş., & Dalgıç, G. (2011). Eğitim Yöneticileri Teknoloji Liderliği Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 145-166.
 5. Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş., & Dalgıç, G. (2011). Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliğine İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi,1(1), 97–121.
 6. Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş., & Dalgıç, G. (2010). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği standartlarına ilişkin öğretmen, yönetici ve denetmenlerin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(4), 537-577.
 7. Uluyol, Ç. ve Karadeniz, Ş. (2009). Bir Harmanlanmış Öğrenme Ortamı Örneği: Öğrenci Başarısı ve Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 60-84.
 8. Karadeniz, Ş. (2008). Bilişsel Esnekliğe Dayalı Hiper Metin Uygulaması: Sanal Bilgisayar Hastanesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1),135-152.
 9. Karadeniz, Ş. (2006). Kaybolma Açısından Kullanışlı Çoklu Ortamların Tasarlanması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2).
 10. Kılıç, E. ve Karadeniz, Ş. (2006). Farklı Hiper Ortam Tasarımlarının Etkililiği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (3), 251–262.
 11. Karadeniz, Ş. (2006). Öğretim Amaçlı Hiper Metin, Hiper Ortam ve Çoklu Ortamlar İçin Tasarım İpuçları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1).
 12. Kılıç E. ve Karadeniz, Ş. (2004). Cinsiyet ve Öğrenme Stilinin Gezinme Stratejisi ve Başarıya Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3), 129–146.
 13. Kılıç E. ve Karadeniz, Ş. (2004). Hiper Ortamlarda Öğrencilerin Bilişsel Yüklenme ve Kaybolma Düzeylerinin Belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 40, 562–579.
 14. Karadeniz, Ş. ve Kılıç E. (2004). Hiper Ortamlarda Kaybolma Ölçeğinin Uyarlama Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 39, 420–429.
 15. Büyüköztürk, Ş., Kılıç E., Karadeniz, Ş. ve Karataş, S. (2004). Sınıf İçi Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 38, 212–229.
 16. Karadeniz, Ş., Karataş, S. ve Kılıç, E. (2004). Öğretim Amaçlı İnternet Ortamlarının Tasarımı ve Temel İlkeler. Milli Eğitim Dergisi, 161, 137–147.
 17. Kılıç, E., Karadeniz, Ş. ve Karataş, S. (2003). İnternet Destekli Yapıcı Öğrenme Ortamları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2) , 149–160.

6 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Vatanartıran, S. & Karadeniz, Ş. (2015). Lise Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik ve Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki, 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 07-09 Mayıs 2015, EYED-der, Gaziantep.
 2. Patan, B., Karadeniz, Ş., Samur, Y., Şirin, D. & Gülseven, G. (2015). Okulöncesinde Bilişimsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Okulda Üniversite Projesi. 12. Eğitimde İyi Örnekler Konferans Kitapçığı (s.27), 11 Nisan 2015, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 3. Hacıfazlıoğlu, Ö. & Karadeniz, Ş. (2010). Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Standartlarına İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Pilot Çalışma. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 16-18 Eylül 2010, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs.
 4. Demiralay, R. ve Karadeniz, Ş. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördükleri Bölümler Açısından Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumları, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Bildiri Özetleri Kitabı (ss.388-390), 1-3 Ekim 2009, Ege Üniversitesi, İzmir.
 5. Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2007). İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Bilişsel, Metabilişsel ve Kaynak Yönetimi Stratejilerinin Ders ve Sınıf Düzeyine Göre Karşılaştırılması. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat.
 6. Akgün, Ö.E., Çakmak Kılıç, E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2007). İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Ders ve Sınıf Düzeylerine Göre Değer, Beklenti ve Duyuşsal Faktörlere İlişkin Güdülenme Düzeyleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat.
 7. Oran, M.K. & Karadeniz, Ş. (2007). İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimde Mobil Öğrenmenin Rolü. Akademik Bilişim 2007 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (ss.167-170), 31 Ocak – 2 Şubat 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 8. Kılıç E. & Karadeniz, Ş. (2006). Çoklu Ortam Tasarımlarında Bölünmüş Dikkat Etkisi: Başarıya İlişkin Karşılaştırma, VII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Özetler Kitabı (s.58), 07-09 Eylül 2006, Gazi Üniversitesi, Ankara.

7 Diğer yayınlar: Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 1. Karadeniz, Ş. (2017). Bilişim için Öğretmen Eğitimi. Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya, Y. Gülbahar (Editör), İkinci baskı, (s.341-356), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 2. Karadeniz, Ş. (2016). 4. Endüstri Devrimi Nedir ve Neler Getirmektedir? HECE Dergisi, Dijital Kültür Özel Sayı No: 32, 234(166-168).
 3. Karadeniz, Ş. (2015). Ünite 3: İşletim Sistemleri Fonksiyonları. İşletim Sistemleri, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi.
 4. Karadeniz, Ş. (2009). Bilgisayar Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme. Özel Öğretim Yöntemleri I-II, E.Altun (Editör), (s.437-475), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 5. Karadeniz, Ş. (2009). Ağlar ve Veri İletişimi. Bilgisayar Ağları ve İletişim, Abdullah Kuzu (Editör), (s.1-33), Ankara: Nobel Yayıncılık.
 6. Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Geliştirilmiş Yirmi birinci Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 7. Çakır, H., Uluyol, Ç. ve Karadeniz, Ş. (2008). Öğretim Stratejileri, İnternet Temelli Eğitim, Halil İbrahim Yalın (Editör), (s.65-105), Ankara: Nobel Yayıncılık.
 8. Karadeniz, Ş. Çakır, H. ve Uluyol, Ç. (2008). Tasarım İlkeleri. İnternet Temelli Eğitim, Halil İbrahim Yalın (Editör), (s.107-163), Ankara: Nobel Yayıncılık.
 9. Karadeniz, Ş. (2008). Bilişim Teknolojileri Öğretiminde Öğrenme Stilleri. Bilişim Teknolojileri Öğretiminde Sosyo-Psikolojik Değişkenler, Deniz Deryakulu (Editör), (s.175-206), Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.
 10. Şimşek, N. ve Karadeniz, Ş. (2004). Bilişçi Öğrenme Kuramları. Gelişim ve Öğrenme, Ataman, A. (Editör), Genişletilmiş İkinci Baskı içinde (s.297–315). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 11. Şimşek, N. ve Karadeniz, Ş. (2003). Bilişçi Öğrenme Kuramları. Gelişim ve Öğrenme, Ataman, A. (Editör), (s.303-320). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.